Naša firma ponúka obciam a mestám kompletnú odbornú montáž, rekonštrukcie a údržbu kombinovaného, drôtového a bezdrôtového obecného rozhlasu vrátane opravy a výmeny obecných rozhlasových ústrední, zosilňovačov, reproduktorov, vysielačov, bezdrôtových prijímačov, samonosných káblov a ostatných súčastí rozhlasu.

Ponuka činnosti:

  • Bezdrôtový a drôtový rozhlas (aj kombinácia)
  • Ozvučenie kostolov
  • Ozvučenie kultúrnych sál
  • Konferenčný a hlasovací systém
  • Ozvučenie štadiónov