Služby v tejto oblasti poskytujeme taktiež s využitím prevádzky vysokozdvižných plošín, pričom zrealizujeme aj výruby v sťažených podmienkách v zastavaných oblastiach s dôrazom na bezpečnosť a zamedzeniu škôd na majetku.

Ponuka činností:

  • orezávanie stromov a drevín so zabezpečením likvidácie odrezkov s odvozom
  • úpravy a ošetrenie korún stromov s odstránením nebezpečných a suchých častí drevín
  • výrub stromov a drevín v sťažených podmienkách v zastavaných oblastiach postupným zrezávaním, s dôrazom na bezpečnú manipuláciu s odrezkami

Pri záujme o realizáciu horeuvedených činností vám poskytneme poradenskú činnosť, s prípadnou obhliadkou a posúdením vašich požiadaviek aj s vypracovaním cenovej ponuky.