Poskytujeme široké portfólio činností v zameraní na elektromontáže od servisných činností po kompletné dodávateľské práce a služby pre samosprávu, firmy, organizácie a ďalších zákazníkov.

 

Ponuka činností:

  • údržba a modernizácia verejného osvetlenia (viac info TU)
  • údržba a modernizácia prevádzky a rozvodov mestských a obecných rozhlasov (viac info TU)
  • dodávka a realizácia vyhotovenia svetelnej vianočnej výzdoby pre samosprávu a firmy
  • realizácia montáže a opráv domových a priemyselných elektroinštalácii s
  • elektromontážne práce na vedeniach nízkeho a vysokého napätia do 22 kV