Mechanizmy prenajímame aj s obsluhou, ktorá zodpovedá za bezpečnú prevádzku zdvíhacieho zariadenia pri prácach vo výškach a zároveń spĺńa všetky legislatívne požiadavky na plnenie výkonu obsluhy zdvíhacích zariadení

 

Systém účtovania

  • Presun montážnej plošiny – sadzba za km sa účtuje pri presune mechanizmu k objednávateľovi mimo katastra mesta Martin
  • Príjazd – odjazd plošiny – účtuje sa jednorazová paušálna sadzba pri presune mechanizmu v katastri miest Martin – Vrútky
  • Prenájom a obsluha montážnej plošiny – účtuje sa každá započatá ½ hod. od dohodnutého času nástupu po ukončenie prenájmu, pričom hod. sadzba závisí od počtu prenájmu mechanizmu