Poskytujeme aj rôznorodé činnosti vo výškach, ktoré sa v praxi často vyskytujú a dajú sa bezpečne a rýchlo zrealizovať predovšetkým pri havaríjnych stavoch s využitím prevádzky vysokozvižnej montážnej plošiny.

Ponuka činností:

– umývanie a čistenie okien, presklených priečok, žalúzii a fasád budov
– čistenie strešných dažďových žľabov a vpustí
– odstraňovanie nebezpečných námraz a previsov ľadu a snehu zo striech budov
– rôznorodé iné práce vo výškach podĺa individuálnych požiadaviek zákazníka