Poskytujeme služby ohľadom verejného osvetlenia pre samosprávu, firmy, organizácie a ďalších zákazníkov.

V rozsahu našich služieb poskytujeme:

  • Bežnú údržbu verejného osvetlenia
  • Oprava a výmena svietidiel (vrátane LED svetelných zdrojov)
  • Opravy stĺpov verejného osvetlenia
  • Oprava káblových porúch a zabezpečenie zemných prác
  • Obhliadka skríň RVO (rozvádzač verejného osvetlenia)
  • Riešenie havarijných situácií
  • Vianočná výzdoba
Bežná údržba verejného osvetlenia

Ide o preventívnu kontrolu jednotlivých prvkov verejného osvetlenia a následnú opravu alebo výmenu poruchových častí.

Oprava a výmena svietidiel

Ide o odstraňovanie porúch a iných nedostatkov v súvislosti s kvalitou svetla.

Opravy stĺpov verejného osvetlenia

Opravujeme stĺpy na ktorých sa postupne objavia nedostatky. Ide o odstraňovanie hrdze, náhradu chýbajúceho krytu a podobne.

Oprava káblových porúch a zabezpečenie zemných prác

Verejné osvetlenie nemusí fungovať kvôli problémom s vedením. Ak problémové káble nie sú v stĺpe musíme nahradiť tie, ktoré sú v zemi. V takom prípade skontaktujeme firmu, ktorá vykonáva zemné práce a spolupracujeme s ňou.

Obhliadka skríň RVO

Pôjde o kontrolu rozvádzača verejného osvetlenia a prípadnú opravu alebo výmenu chybových častí.

Riešenie havarijných situácií

Sme pripravení okamžite odstrániť následky škôd verejného osvetlenia spôsobených dopravnou nehodou, vandalizmom alebo živelnou pohromou

Vianočná výzdoba

V čase sviatkov vieme poskytnúť aj inštaláciu svetelných ozdôb na Vami vybrané miesta.